Publikacijos

Vita Marytė Janušauskienė

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 Ledauskaitė, Kristina; Janušauskienė, Vita Marytė. Kokybės valdymo sistema - konkurencinio pranašumo garantas transporto įmonėse globalios rinkos sąlygomis / Kristina Ledauskaitė, Vita Marytė Janušauskienė // Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. Nr. 1 (2010), p. 20-26.

2007 Janušauskienė, Vita Marytė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modelio taikymas // Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 33-48.

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

2003 Janušauskienė, Vita Marytė; Alminauskienė, Marytė. Tinklinio planavimo metodai ir jų taikymas gamybos organizavimui / Vita Marytė Janušauskienė, Marytė Alminauskienė // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056381. p. 152-158.

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

2009 Janušauskienė, Vita Marytė; Kajutytė, Ada. Informacijos valdymo reikšmė įmonės veiklos efektyvumui : / Vita Marytė Janušauskienė, Ada Kajutytė // Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d, pranešimai [CD] Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009. p. [1-7].

2001 Janušauskienė, Vita Marytė. Medžiagų tiekimo vadyba : praktinių tiekimo klausimų sprendimas / V.M. Janušauskienė // Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 2001. p. 110-114.

2001 Sakalauskienė, Lina; Janušauskienė, Vita Marytė. Žmogiškųjų išteklių valdymo avgtalumas verslo efektyvumo požiūriu / L. Sakalauskienė, V. Janušauskienė // Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 2001. p. 298-302.

Mokomoji knyga

2005 Pociūtė, Danguolė; Janušauskienė, Vita Marytė; Vitkauskas, Romualdas. Kokybės vadyba : mokomoji knyga / D. Pociūtė, V. Janušauskienė, R. Vitkauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 218 p : lent. ISBN 9986057817.

Mokymo ir metodinė priemonė

2008 Pociūtė, Danguolė; Janušauskienė, Vita Marytė; Vitkauskas, Romualdas. Kokybės vadyba: teorija ir praktika / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba : mokymo priemonė / Joana Danguolė Pociūtė, Vita Janušauskienė, Romualdas Vitkauskas. Vilnius : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007. 202 p. ISBN 9789955647324.